Upptäck Stenbrottet i Dalby

Upptäck stenbrottet i Dalby.
Geologins Dag i Dalby lördag 13 sept.

Utställning i Tingshuset 10-12.
Föreläsningav geologiprofessor Leif Johansson: "Skånes berggrund berättar - en
dramatisk tidsresagenom 1 700 miljoner år" kl 11-12.

Guidad famiiljetur med buss i
stenbrottet kl 13-14.30.Bilj på Dalby bibliotek.

Arr: Dalby Byaråd, Dalby bibliotek och
medborgarkontor, Dalbybibliotekets vänner med stöd av AB Sydsten.

Här hittar du mer information.