Dalby Kloster, ideal och realitet.

 

Torsdag den 27 november klockan 19.00 måste du boka in i din kalender.

Då kommer doktoranden och arkeologen Jan Kockum (se bild nedan) till Dalby bibliotek, för att hålla ett föredrag med titeln:

Dalby Kloster, ideal och realitet. Öken i skånsk centralbygd?

 

Klosterforskningen har länge kunnat visa att den gamla föreställningen om att en del ordnar förlade sina kloster i ödemark är fel, det fanns helt enkelt inte tillräckligt med obefolkade områden. Men vad ligger bakom föreställningen om ödemark? Kanske har den avfärdats allt för kategoriskt? Ordnarna hade olika ideal som de strävade efter att uppfylla. Men de var även tvungna att anpassa sig till "andra människor", så som en 1100-tals författare uttryckte det. I föredraget belyses klostrens placering i landskapet.

 

 Jan Kockum