Strädelängans historia

Strädelängans historia. Har den alltid legat vid Lundavägen?
Söndag 2016-10-30. Plats: Strädelängan kl. 13.00..

P-O Bengtsson försöker reda ut Strädelängans ursprung och historia.

 

P-O DSC 27581a