Hur Dalby kyrka fick sitt utseende

Hur Dalby kyrka fick sitt utseende
Onsdag 26 april. Plats: Dalby bibliotek kl. 18.00
Efter föredraget, kl. 19:30, följer årsmöte för föreningen Kulturkvadranten i Dalby.

Hot, skador o restaureringar 1755-1942.
Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi berättar

 23s42-stephan-454  mngl 20101223ab5x042nje 1.indd 3106

 Dalby kyrka heligkorskyrka Lunds stift Skåne Sverige

I samarbete med Dalby Bibliotek.