Vision

Kulturkvadranten i Dalby – Ideell förening bildades den 24 augusti 2009 med nedanstående syfte.

Verka för att göra kultur- och parkmiljön kring Dalby kyrka, Kungsgård med klosterbyggnad och andra intilliggande kulturhistoriskt värdefulla byggnader tillgängliga för nya och gamla dalbybor, pilgrimsvandrare och andra besökare, kulturutövare, forskare och entreprenörer samt förbinda Dalbys äldsta historia med dagens och framtidens.

 

Tillgänglighet

Kungsgården med klosterbyggnad, stallängor och park ägs av Statens Fastighetsverk.

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening vill

Förhandla med Statens Fastighetsverk om att göra i första hand den tidigare klosterbyggnaden och parken tillgängliga för allmänheten

Skapa en park som fysiskt och visuellt sammanbinder Dalbys centrala delar med klosterområdet och Lundaslätten

Undersöka förutsättningarna att öppna upp även andra byggnader inom Kungsgårdsområdet för t ex kulturell verksamhet

 

Nya och gamla dalbybor

För 1000 år sedan började människor bygga högt uppe på en av Romeleåsens sluttningar med utsikt över den skånska slätten. Byns namn blev Dalby.

Idag 2010 växer Dalby så det knakar. Unga familjer väljer att flytta till Dalby liksom också många nya svenskar.

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening vill verka för att

Dalbys äldsta historia utforskas och levandegörs

Dalbys historia förbinds med nuets och framtidens frågor i olika sammanhang på teman som kulturarv, kyrkohistoria, hälsa, kommunikationer, geologi mm

 

Pilgrimsvandrare

Våren 2009 invigdes den skånska delen av pilgrimsleden mellan Trondheim i norr och Santiago de Compostela i söder. Leden går rakt igenom Dalby på sin väg mot Lunds Domkyrka. För närvarande finns inget härbärge för pilgrimsvandrarna i Lunds omedelbara närhet.

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening vill

På sikt inrätta ett härbärge för pilgrimsvandrare i Dalby Kungsgårds gamla klosterbyggnad. I avvaktan på att detta blir möjligt inrätta ett enklare boende i annan intilliggande byggnad.

 

Kulturutövare

Dalby har ett rikt utbud av kulturella föreningar, ett omfattande musik- och körliv, utövande konstnärer men saknar ändamålsenliga lokaler. Inte heller Dalbys unika och tusenåriga historia finns samlad eller exponerad någonstans i Dalby.

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening vill

Genom Kulturkvadranten i Dalby Ekonomisk förening köpa ”Slöjdboden” till i första hand föreningslokal och informationsplats för Dalbys historia och kulturarv

Verka för att på sikt utveckla och nyttja Kungsgårdens byggnader till kulturaktiviteter i Dalby

 

Forskare

Genom sin historia är Dalby föremål för nationell och internationell forskning inom olika discipliner som teologi, medeltida historia, arkeologi, park- och trädgård  mm.

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening vill

Lyfta fram olika forskningsresultat om Dalby och med hjälp av modern teknik  levandegöra Dalbys historia

I arbetet med Dalbys historia, täckande ett perspektiv från förkristen tid över medeltid till nutid, initiera en samverkan mellan Dalby, Lund (domkyrkans planerade besökscentrum, Lunds Universitets Historiska Museum, Kulturen m fl) och Uppåkra

 

Näringsidkare/Entreprenörer

Att lyfta fram Dalbys historia och stärka dess identitet har stor betydelse för det lokala näringslivets utveckling. Detta gynnas i hög grad av att ett ökat antal besökare stannar i Dalby över dagen eller under längre tid.

För byggentreprenörer är det av vikt att Dalby blir känt för att vara en ort med både nyare och äldre dokumenterad historia. Profileringen av Dalby ligger därmed som en del i att stärka byn som attraktiv för boende.

Kulturkvadranten i Dalby Ideell förening vill

Stärka Dalbys identitet till stöd för det lokala näringslivet utveckling

Bidra till att Dalby blir attraktivt för inflyttning till påbörjade och nya bostadsområden

 

 

100218

 

 
 
 
 

Aktiviteter

Kontakta  oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.